Motivace

„Síla nepochází z výher. Vaše úsilí vytváří vaši sílu. Když si projdete utrpením a rozhodnete se nevzdat, to je síla.“

— Arnold Schwarzenegger

Avšak i úsilí muže v čase kolísat. Proto je důležité být neustále motivován. Cílem této rubriky je namotivovat tě na maximum.


 

Toto video nesmí na našem webu chybět. Klasika, u které ti bude běhat mráz po zádech.