Tabata Workouts manuál – uživatelská příručka pro cvičící

Jste-li na online Tabata Workout trénincích poprvé, jistě oceníte manuál a popis toho co daný trénink obnáší a z čeho se skládá. Základní stránkou je přehled všech nabízených Tabata tréninků. Druhou základní stránkou je konkrétní trénink.

Co najdete v přehledu nabízených tréninků

Na této stránce najdete všechny tréninky, které jsou dostupné zdarma. Tréninky postupně přidáváme a jejich počet se bude zvyšovat. Každý z nabízených tréninků v přehledu obsahuje tyto základní prvky:

Tabata - seznam tréninků

základní stránka: přehled všech tréninků

Název tréninku

Název tréninku a stručný popis, aby bylo na první pohled zřejmé co vás v tréninku čeká.

Popis. Co posílím

Popis, které svalové partie nejvíce během cvičení zapojíte. Tréninky obsahují komplexní cviky na celé tělo, vybrané svalové partie a informaci, zda je využita i kondiční složka.

Náročnost

Náročnost je odvozena od průměrného člověka ve středním věku. Nejedná se o profesionálního sportovce, ale ani pasivního člověka, který v životě nesportoval. Tento údaj je spíše orientační, protože nelze exaktně definovat úroveň náročnosti u nabízených Tabat. Nicméně, ze zpětných vazeb cvičících se snažíme údaj zpřesňovat.

Pomůcky

Každý trénink vyžaduje jiný typ pomůcek a náčiní. Zde, na TabataWorkout preferujeme cvičení s vlastní vahou, kde nejsou potřeba žádné pomůcky. Proto u většiny tréninků najdete pouze karimatku na cvičení. Nicméně díky neomezeným možnostem Tabaty, lze využít i činky, rehabilitační balón, švihadlo, aj. Před každým tréninkem vždy budete vědět, co si připravit.

Kategorie

Jelikož chceme nabízet další a další Tabata tréninky, je potřeba je roztřídit do správných kategorií. Základní kategorie je „cvičení s vlastní vahou těla“. V této kategorii najdete nejvíce Tabat. Nicméně Tabata je ideální i ve spojení s kondičním boxem, švihadlem, kettlebellem. Tyto tréninky nazýváme „Extra Tabata“.

Seznam cviků

V základním přehledu nesmí chybět seznam cviků, které budete cvičit ve vybrané Tabatě. Některé tréninky obsahují sadu 8 různých cviků. Některé obsahují sadu čtyř cviků, které si zopakujete během jedné Tabaty hned 2x nebo trénink, který obsahuje pouze jeden cvik.

Tabata manuál - přehled tréninků

 

Vybrali jste si trénink?

Pokud Vám nabízená Tabata vyhovuje, stačí kliknou na tlačítko spustit trénink. Následně se otevře okno s Tabata tréninkem.

 

Co najdete na stránce konkrétního tréninku

Na této stránce najdete vše potřebné pro trénink. Po zobrazení stránky ve viditelné části naleznete seznam cviků, časovač s audiovizuální signalizací a možnost přehrání našeho playlistu. Na okrajích stránky najdete názvy cviků a jejich ikony pro lepší názornost.

tabata manuál - časovač

Uprostřed je připraveno video, které po spuštění začne odpočítávat čas do startu Tabaty. Následná akustická a vizuální signalizace odstartuje 20 sekundové první kolo. Poté následuje 10 sekundová pauza na oddechnutí a začíná druhé, třetí, čtvrté až poslední osmé kolo Tabaty. Pod Tabata časovačem máte připraven náš hudební playlist, který si můžete nebo nemusíte spustit. Náš playlist je vytvořen v aplikaci Spotify.

TIP: Chcete-li během cvičení poslouchat celou skladbu a nejen 30 sekundovou ukázku, musíte být ke Spotify přihlášeni. 

TIP: Nechete-li být rušení ostatními prvky internetového prohlížeče, doporučujeme stisknout klávesu F11 pro režim celé obrazovky. Opakovaným stiskem klávesy F11 režim deaktivujete.

 

Co dále najdete dále na stránce konkrétního tréninku

Pokud z viditelné části stránky zascrollujete níže, najdete zde další užitečné informace. 

  • Subjektivní hodnocení tréninku. Čtyři ukazatele znázorňují subjektivní hodnotu fyzické a technické náročnosti a hodnotu silové a kardio složky. Tyto hodnoty pravidelně upravujeme na základě vaší zpětné vazby.
  • Stručně je znovu popsáno, co tréninkem získáte, co budete k tréninku potřebovat a do jaké kategorie je trénink zařazen.
  • Důležitou části je popis tréninku. Zde popisujeme jaké cviky tato Tabata obsahuje, na co si dát pozor a co od tréninku očekávat.
  • Stručný popis cviků – Věříme, že řadu cviku znáte a není důvod je podrobněji vysvětlovat a popisovat. Nicméně, i přesto zde ve zkratce cviky představíme a přidáváme i užitečné rady.
  • Odkaz na detailní popis cviku: Chcete-li však o daném cviku vědět více, navštivte kategorii Cviky nebo klikněte na odkaz. Pozor! U některých cviků ještě není k dispozici detailní popis. Popřípadě u cviku najdete alternativu, která je velmi podobná cviku v tréninku.

tabata manuál - dolní část

 

Ve spodní části najdete většinou tři odkazy. První odkazuje na katagorii “Cviky”, kde naleznete popis všech cviků na TabataWorkout. Druhý odkaz vás přesměruje na přehled všech Tabata tréninků. Třetí odkaz vás přesměruje do části pro výběr vhodného tréninku. Na základě několika otázek vám nabídneme správný trénink. 

 

Chci ukázat seznam tréninků